PLITVIČKA JEZERA

English Deutsch Italiano

Područje Piitvičkih jezera, progiašeno nacionainim parkom, ubraja se u najijepše prirodne znamenitosti Europe. To je šumovit planinski kraj kroz koji se, jedno ispod drugog niže šesnaest prekrasnih jezera i jezeraca kristaine modrozelene boje. Vodom ih pune mnoge rjećice i potoci, međusobno su spojena pjenušavim kaskadama i šumnim slapovima. Tijekom tisućljeća voda ovih jezera je kršila, nagrizala i otapala stijene i korita kojima je tekla.
Taloženjem kalcijeva karbonata iz protočne vode i posre-dovanjem posebnih vrsta aigi i mahovina, nastala je i danas nastaje na mjestima prirodnih prepreka šupljikava vrsta kamena - sedra ili travertin.
Stalnim taloženjem ovog materijala rastu pregrade sa slapovima, zastorima, kanalima i kaskadama. Taj talog oblaže bjelkastim slojem i okamenjuje palo drveće kamenje na dnu jezera, obale, te daje vodi posebnu iskričavu ljepotu. Svojom mehaničkom snagom voda istodobno razara pojedine sedrene barijere. Stoga je Čitav proces osedravanja i ojezeravanja vrlo dinamičan. U biti ovdje je riječ o biodina-mičkom procesu koji je i prvorazredna atrakcija i izniman i zanimljiv znanstveni fenomen.
Proces prirodne izgradnje traje i danas u uvjetima neporemećenih ekoloških odnosa.
Uz jezera ima nekoliko špilja, a nađeni su i ostaci pretpovijesnih boravišta. Nacionalni park prostire se na području od 29482 hektara, od čega na šume otpada 22308, vode 217, a na travnjake sa seoskim prostorima 6957 hektara. Visoka šuma mjestimično poprima prašumske oblike, a tom prirodnom bogatstvu odgovara i šarolikost biljnog životinjskog svijeta. Uz mnogobrojne vrste ptica i sitne divljači, u Parku ima srna, medvjeda, vukova, divljih svinja divljih mačaka, a u vodama pastrva. Lov, ribolov i kupanje u jezerima nisu dozvoljeni. U najatraktivniji dio Nacionalnog parka (Gornja i Donja jezera) stiže se kroz dva ulaza. Na priloženoj panoramskoj karti ti su ulazi označeni brojkama 1 i 2. Velike informativne ploče na ulazima pružaju posjetiteljima sve osnovne podatke o načinu kretanja u Nacionalnom parku (staze, victikovci, parkirališta, ugostiteljski objekti i hoteli, pošta, autobusna postaja, ambulanta i dr.).